یانه‌

چی پاسە نەنۋیسمۍ و نە وانمېۋە، کە ماچـمۍ؟

ئاکۊ مارانی

یەکو ئۆگوستو ٢٠١٧

ئارۊچ پېسەو ھەر ڕۊی کاناڵو (ھەورامان ھانەپەرچەرم) چە تێلەگرام کەردۆ، ھۊنیێۋە وەشە بەنامۊ (جووجەڵەکێم) نۋیستەی بەڕێز (فەتحوڵڵا ڕەزایی) ئەۋەوەنەی بە دەنگە وەشەکەو خاتوو (نادیا محەمەڎ)ی ۋەرو چەمام کۊتە و چڼ جارېۋ گۊشمم پەی شلکەردە، ھەم پەی وەشی ھۊنیێکۍ و ھەم پەی دەنگە وەشەکەو خاتوو (نادیا)ی.

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

پەیامېۉ

پەیامېۋ پەی واڵە و براڵە ھامزۋانە شەبەکۍ * و باجەلانۍ ** و یارسانۍ *** و عەبدومەلەکیۍ** و ھۆرامی-زۋانەکۍ بلوجستانو پاکستانی و ئەفغانستانی***** چە بارەو فەرھەنگی ئینتەرنێتی ھۆرامی

ئاکۊ مارانی

٢٩و جولای ٢٠١٧

سڵام ھامزۋانە وەشەۋیسەکۍ،

ئازیزا، شمە خاوەنۍ بنچینەیی فەرھەنگی ھۆرامییەندۍ و ھەمیشە ئامانجو من پېسە سەرپەرشتیکەرو فەرھەنگی ئینتەرنێتی ھۆرامی چە فەیسبووک و ۋەڵتەریش (فەرھەنگی ئینتەرنێتی ھۆرامی -ھۆرامی/ بە ھامکاری کاک تاریقی وەیسی) و پڕۊژەو (ئێنسیکلۆپێدیای ھۆرامی / بە ھامکاری کاک تاریقی وەیسی)کۊکەردەو گردو دیالێکتە ھۆرامییەکا بییەن و ھەن و درېژەو ھۆڵەکەیچما ھەر ئانەنە؛ پارېزنای زۋانی ئەڎاییما.

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

ھەنگامۍ کردەیۍ پەی

ئاۋەڎانکەردەو ناوچەو ھۆرامانی و ئەۋەگېڵنای زۋانی ھۆرامی پەی بوارو وەنەی و ڕاۋەبەری
(پەی مەتڵبەکەی کلیکو ئېگەی کەرە)

وەنەری ئازیز، ئانە کە چېگەنە من پېسەو پېشنیارېۋۍ ۋەرو چەماو شمەی ئازیزیش ۋزوو، تەنیا ۋیرۊکەو منا و پەیوەندیش بە ھیچ کەس و لایەنېۋی تەری نیا و من پېسەو کەسېۋی ئازاڎیوازی و سەربەوۍ بە نۋیستەی و ئامادەکەردەی ئی ھەنگامە سەرەتاییا ھۊرزتەنا. وەڵامدەرو ھەر ڕەخنېۋۍ و ھەر سەرنجېۋو شمەی ئازیزی، ھەر من وېمەنا و بە پەیلۋاو من، ھیچ ۋیر و پېشنیار و نۋیستېۋیچ نیا، کە لاو سەری ڕەخنەیۆ بۊ و مافو گرد کەسېۋی و گرد وەنەرېۋین، کە ئازاڎانە ڕەخنۍ و سەرنجۍ وېش ئاراستەو ئی دەقەیە کەرۊ و چە ئا بارۆ من وېم بە سپاسگوزارو ھەر کەسېۋی مزانوو، کە ڕەخنۍ و سەرنجۍ وېش بنۋیسوو و ۋەڵاکەرۊۋە. ھەر پاسە سەرو ئا بنەمایە کە قسەکەردەی چە بارەو ڕاۋەبەری ھەر کۊمەڵېۋۍ مافو گرد کەسیۋین، منیچ ئا مافەیە بە وېم مڎەوو و ئی دەقەیە منۋیسوو و بە شمەی ئازیزیش پېشکەشکەروو.

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

گەمە قەڎیمیەکا هەورامانی

وەڵینە:

گرد میلەتێ ساحیبو کەلتورێ جیاوازین گردو ویارەکانە،بە پاو سەردەمی کەلتور فاڕیۊ و زیاد کەرۊ و دۊڵەمەند بۊ،  جاری چامنەیچ ھەن گرۆڵیەش گنۊ لېژی  مل منیۆ پەی فۆتیای ،گەمەیچ یۊن جە هونەرە فۊلکلۆریەکا  بەدریژایی عەمرو ئینسانی ئامان ،گەشەش کەردەنو پارېزیان.

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

ئاڵاو کۆتەڵی و گۆرانیی چەمەریی

جە دێڕ زەمانۆ ڕاو ڕەسم و کۆتەڵی و گۆرانیی چەمەریی جە هەورامانەنە باوێ بیێنی، کۆتەڵ ڕاو ڕەسمێن پەی بەرزو پیرۆز گرتەی یادەوەری  کەسێ کە جە دورە وەلات 

فۆتش کەردەبۆ یام جەنگەنە چنی دوژمەنی کوشیابۆ،یام ئاسایی مەردەبۆ ،ئالاو کۆتەڵی هەڵبەت  چنی مەردەی و ئەسپەردە کەردی   کەسەکەی دەسش پەنە کەردەن،جاری چامنە بیەن فرەش خواینان،وەلێ ئیسا فرە کوڵ کریانۆ.

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Saturday, 13 May 2017 11:45)

فره‌ته‌ر بوانۆ