یانه‌

که‌ڵو شاهؤی

Download Embed Embed this video on your site

ئا ساڵه‌ شاهؤی سیا ساڵش بې

سه‌خته‌ زمسانی چاره‌ تاڵش بې

ۉه‌رۉه‌و چند ساڵا به‌ مانگېۉ  ۉارا

که‌ش و کؤش ته‌نا مه‌رزش ۉیارا

(12)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Monday, 11 September 2017 14:53)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

ۉەنەو بەندەنی

        Download Embed Embed this video on your site

     ۉەنەو بەندەنی

 

ئارؤ خیاڵم سەر کېشا و ڕەم کەرد

یەک ئان گوزارش ئۆ پەرۉنی بەرد

چا بڵند سارا گەردېۉ خېزنا

حیلېۉش پېکا و هەرسېۉ ڕېزنا

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Saturday, 13 May 2017 10:40)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

پەرتووکخانەی هۆرامی

 "ۋیر و زانست ئافەریدەو ھوشیاریی گرڎینەو مرۊڤایەتی و گەردوونیەنۍ و پەی بەخشایەنۍ نەک بازرگانی"

وەنەری ئازیز

ھەر یاگېۋو دنیاینە ھەنی، (پەرتووکخانەی ھۆرامی) پەنەوایش بە کۊمەکو تۊ ھەن و تەنیا بە ھەرەوەزی و کۊمەککەردەی تۊ پەرتووکخانەکەی تەسەلتەر و فراۋانتەر بۊ و خانەکاش پەڕکەرۊە.

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

ڕۊژماری ھۆرامی

ئاکۊ_مارانی

٢٦و سیاۋکامو ٢٧١٧

دیاری شوانەی ھەر ھاڵەکۊکیەنە

پېشکەش بە ھەر کەسېۋی کە وەنەی و نۋیستەی بە زۋانی ئەڎایی بە مافی بنەڕەتی و سرووشتی و گەرڎوونی وېش مزانوو و ھەردەم پەی بەدیئاۋرڎەی و سەپنای ماف و ئازاڎییە کەسیی و کۊمەڵایەتییەکا وېش کۊشکەرۊ .

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

قسېما چېشەنە و چېش موازمې؟

 

 کەیېۉ کە کوردسان بە دەیان دژمەنا دۆرە دان و مەردمو کوردیچ دلې بازارو سیاسەتانە ڕا ئەنە بەختەو وېش مەبەرؤ. کەیېۉ کە گرفتې ژیۉای، نەبیەی ئازادی و بە هیچ 

گیریای مافەکا مرؤۉی و دەیان گرفتې جدیېتەرې کەلەبەرەشا پا مەردمیە گرتېنە، ئېمە ئینایمې چکؤنە؟
 ئېمە جە فرەو ئانیشانە هام بەش و شەریکې باقی پېکئاماکا کوردسانیەنمې. بەڵام سەرەڕاو گردو ئانیشا سەیەو نەبیەی بازېۉ چا چېۉانە کە باسشا ئاما و چانیشا نەبیەی دیمؤکراسی و سەقەت کۆتەی ئازادی، بڕېۉ گرفتی تایبەتیېچما پەی وەشې بیېنې و هەنې.

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Friday, 03 March 2017 10:54)

فره‌ته‌ر بوانۆ