یانه‌

تەختەکرېڵی هۆرامیانە

تەختە کرېڵی هۆرامیانە

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Monday, 28 November 2016 19:24)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

ڕانۉیس

ڕانۋیس پیسەو سەنگەرو مدرامانو زۋانی

ئاکو مارانی

٢٨و نوۋەمبەرو ٢٠١٦

ئەگەر سەرنجدەیمۍ بەگردی دۋۍ جورۍ ڕانۋیسۍ ھەنۍ؛

یەکەم: پیسەو ڕانۋیسو زۋانی ئاڵمانی، کە ھەرچی ۋاچی و بژنەۋی، منۋیسیش،ھەرچی بنۋیسی، ماچیش و مژنەۋیش.

دوەم: پیسەو زۋانی ئینگلیزی ھەرچی ماچی و مژنەۋی، نمەنۋیسیش و ھەرچی منۋیسی، نمەژنەۋی و مەوانیشۆ.

ئیتر ئیمەی ھۆرامی-زۋان کە سەڎ ساڵی زیاتەرا زۋانەکەما زۋانو وانای و نۋیستەی و ڕاۋەبەریی کومەڵی نییا، ئارۊنە و چی سەردەمو دیگیتالیزەبیەو زۋانییەنە پیۋیستا و مشیۊ ڕانۋیسیۋ ھورۋچنمۍ، کە ھەم ئاسان و ھەم ھاندەرو ھوگربیەو زاڕۊڵەکاما بۊ پەی وەنەی و نۋیستەی زۋانی ئەڎایی ویشا.

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

ڕازۉانی هۆرامی

ئەگەر پەی دەنگە ھۆرامییە جیاۋازەکا ھیما/ پیت نەنیێمیرە، چنی چارەسەرو ئی گرفتا کەرمۍ

ئاکو مارانی

١٢و نوۋەمبەرو ٢٠١٦

بەشی یەکەم

دیڎۍ / Diḓih = بابەژەنی

دیدۍ / Didih = واڵە گۆڕۍ یان مەتییە

ئەگەر ئیمە ھەر دۋۍ واژەکا پیسە (دیدی) بە ھەمان ۋاتەو نامو کومیدیکاری ئاڵمانی ( دیدی Didi)*، ھەم تیکەڵیبا و ھەم ئەۋەوانایشا ھەڵەن و پیسەو (دیدی Didi) مونیاۋە، کە ھەردۋە واژەکۍ بیجگە جیاوازی واتاو ئاماژەیشا، بە دەنگو (ۍ) کوڵۍ پیسەو دەنگو (دیدؚھ - Didih و دیڎؚھ - Diḓih) مونیاۋە و ئا دەنگەیچە بە بەکاربەردەو (د) و (ی) دلینەملۊ.

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Tuesday, 22 November 2016 11:34)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

هېماکې بەشو ٣

ئەگەر پەی دەنگە ھۆرامییە جیاۋازەکا ھیما/ پیت نەنیێمیرە، چنی چارەسەرو ئی گرفتا کەرمۍ

ئاکو مارانی

٢٦و نۆڤەمبەرو ٢٠١٦

بەشی یەرەم

کۊ = کەژ

مو = توك

ملوو = کردارو (لۋای) پەی یەکەم کەسی تاکی/ بکەر/ قسەکەر

موسۊ= ئەگەر سەرنجدەیمی چاگەنە بە ئاشکرا جیاوازی (و) و (ۊ) ھەن، بەڵام بەمەرجیۋ کە پیسەو ھۆرامی ئا واژۍ بوانمیۋە، نەك پیسەو سۆرانی-زۋانی یان فارسی-زۋانی!

کوڕو ئاڎۍ = (و) ئامرازو خاوەنداریی، ئەۋەگیڵای چیۋیۋی پەی چیۋیۋی تەری، کە تاك (و)ی ئاساییا و دەنگش چە ئەویشا تەری جیاۋازا.

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

اورامان سرزمین خشت‌ها و سنگ‌ها

نویسنده: فریبرز موسی زاده / مهندس عمران و شهرسازی

اورامان یا هورامان سرزمینی است‌که نماد و رمزگونگی آن از گذشته تا کنون چنان به هم تنیده شده است که گاه مسافر اورامان را مسحور کرده و او را به نظاره این شگفتی‌ها ساعتی درسکوت کوهستان متوقف می‌کند...

1395/08/09

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ