یانه‌

هۆرامان

خاوێری تاریخیی و ئیدئۆلۆژییێ زه‌مانه‌ی

هه‌رمانه‌ی هۆرامیانێ و په‌ی هۆرامانی ئاوی به‌ خڕه‌ره‌ که‌رده‌ین.[1]

وه‌ختارێو چه‌و دنیاکێنه‌ و وه‌رانوه‌رو خوای گه‌وره‌ینه‌‌ ئه‌شۆ گردکه‌س به‌ زوانو عه‌ره‌بی به‌ینه‌وه‌ جواو ئیتر چه‌ نیازیه‌ما به‌ زوان و ئه‌ده‌بیاتو هۆرامی و پارێزنایش هه‌ن؟![2]

وه‌ڵواته‌

زه‌مانیه‌وه‌ ئێنسانی ئاوه‌زمه‌ند پایش نییانێ سه‌رو گروڵیه‌و زه‌مینی و بژیوی جه‌می و کۆماییش په‌ی وێش هۆرچنیه‌ن، دلێ گردو گلێرگا ئێنسانیانه: په‌ی مانادای، سازنای، دیماندیمکه‌رده‌ی و سامانساکه‌رده‌و وه‌زعه‌و ژیوای؛ ئه‌نه‌یاوای ئه‌و‌ ڕه‌مز و ڕازو‌ ته‌بێعه‌تی و واڕای و ڕام که‌رده‌یش؛ په‌یجۆری، شێوکه‌رد و کا‌ردۆژێ هه‌رمانا و ره‌فتارا جه‌ گردو ویه‌رانه‌‌، نه‌زه‌ر و نه‌زه‌ریێ فرێ و جۆراوجۆری دریاینێ، نویسیاینێ و وچیاینێ. هه‌رکام چا نه‌زه‌رانه و نه‌زه‌ریانه‌‌ په‌ی وێشا و یاگێ و زه‌مانو وێشانه ئیژایی و زه‌رووره‌تی تاریخییشا بییه‌ن. دماته‌ر و به‌ پاو وه‌زعه‌و زه‌مانه‌ی فره‌شا زه‌رووره‌تشا نه‌مه‌نه‌ن و نریاینێ لاوه و نه‌زه‌رێ تازه‌ته‌رێ یاگه‌گیرێشا بیێنێ. ته‌بێعه‌ته‌ن تا زه‌مانیه هانه ‌و هه‌ناسه‌و ژیوای سه‌رو زه‌مینیوه‌ بمانۆنێوه‌؛ فاڕۆجمه‌و ته‌بێعه‌تی و پروسه‌و دیالێکتیکانه‌و ژیواو گیاندارا و‌ به‌ تایوه‌ت‌ سه‌رهۆردای و خولقیای پارادایم و نه‌زه‌ریێ تازێ دلێ گلێرگاو ئینسانانه،‌ نه‌پڕچیا و ئه‌وه‌مه‌ن مه‌مانۆنێوه‌.

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

تەوەن تاش

تەوەن تاشتەی  کسمێ قەدیمی  گرد و بەشەریەتی بیەن، ئی کسمە جەهەورامان یاگێ سەرنج و گرنگیدای بیەن، چون فرەو ئامڕزاەکا  ژیوای جە تەوەنێ وەش کریێنێ.

 وەڵکەوتەی زانستی و پیشە سازی بی بایسو کەم کەردەی هەرمانەو دەسی جە گرد و بوارەکانە ، هەر پاسە کسم و نەقاری و تەوەن تاشتەی  کەمش کەردەن ،جە حاڵو ئیساینە کەم کەس ئی کسمشە ویر مەنەن،متاومێ واچمێ پیشەو کسم و تەوەن تاشتەی دلێنە شیەن، چون پێوستەیەکا ژیانی ئیسا  فاڕیێنێ و ئامرازی تەر بەکار مەیا جیاتی  ئامرازە تەوەنینەکا.

https://najihgulpy.blogspot.dk/2016/11/blog-post.html

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Tuesday, 01 November 2016 20:24)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

شؤنەما

Download Embed Embed this video on your site

ئارؤ ڕام کۆتە ئۆ ڕازیا مڵکېۉ

ئارام ئاۉەدان پارېزیا مڵکېۉ

جە لێۉۆ بزەو خونچەو ۉلا بې

جە لێۉۆ خەندەو گرؤ گوڵا بې

تافې بە پرژە و ڕؤجیار بە تیجیار

هۆرامانېۉشا ئاردە بېنە دیار

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Friday, 12 May 2017 18:37)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

زەماوننەو ئەوساو گوڵپی

وەڵێنە  حەز کەرو دیمەنێ جە ژیوا و  دەگێکیما وزو وەرەچەماتا

جە ویرەوەری منەنە زەماوندێ فرێم دینێ جەگوڵپەنە، ئاوەختە من زارۆلە بێنی ، ویرما فرە وزەماوندەکا و ژەن ئاردەی گنێ پایزو زمسان، چون پایز و زمسان و هەورامانی سەخت بێ  و وەروە و وارانی فرە وارێ دەرتان وهیچ هەرمانێ نەبێ کە وەختت وەنە گیرۆ،ئیتر زەماوننە کەرێنێ، خەڵک  وەهارو هامن ڕەنج دێ و پایزو و زمسانێ نیشێرە وەریش، هەرمان  و ڕەنج و ئاوەختیە کشتوکیار بێ  پێسە ( گەنم و یەوێ،نوەی میژوویی، ماشەسیاوە ماشە چەرمە، تەماکۆ،بامیەو بایجان،ڕۆجیار پرس، کەتان، کونجەی،بویسان و کاڵەک و ترۆزی دەیم، خەیاری وەراو،شەمامە......هەتا دمایی).

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Wednesday, 14 September 2016 10:09)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

تافی پؤژیا

Download Embed Embed this video on your site

داخ نامېۉ پەی تافی پؤژیای꞉

هۆ تاف شیرین تؤفان دارەکەم

هۆ دؤس دېرین پەڕ هاۉارەکەم 

ئەژنیم بە تیرەو سەختی پېکیانی

تؤی دیۉار نریا و بتؤن پېچیانی

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Friday, 12 May 2017 18:35)

فره‌ته‌ر بوانۆ