یانه‌

ناسیونالیزم و زۊانی ئەڎایی

سەرەتا بە بونەو ڕو جەهانیی زۊانی ئەڎایی، سڵام و وەشەویسی تایبەتیم پێ گردو وەنیارەکا هۆرامانی هەن و بە تندی و بە ڕیزۆ دەسو ماموساکا ۊشاروو و ویم بە هامڕا و 

هامدەنگ و هامکار و هامدەرد و هامئامانجو گردیشا مزانوو و هەر پاسە ڕیزی بیپایانم پێ ئا کەسا هەن، کە بە هۆرامی منۊیسا و کوششکەرا تا زاڕوڵەکیشا وەنەی و نۊیستەی هۆرامی فیری با.

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

حه‌کا‌یه‌توو کتێبوره‌شی- نەسرۆڵڵا کەسرائیان

هۆرگێڵنای: سەعدۆڵڵا خوون خام( شەهریار)

یانەما هەن سەعادەت ئاباده‌نه[باڵاشاروو تارانی‌]. بیس سی ساڵێ چێوەڵتەر ساناینێما. وەختێ سانایما لای واریشاوه‌‌ دووکانێ مچکلەشا بێ. وه‌روو فره‌ چێوا حەز کارێنا نەبیایا. یۆ ئینە کە من هەمیشەی چه‌نی واچێ دووکانی و واچه‌زای چی نۆعیە: دووکاندار، دووکانێ، دووکانداری، دووکان وازکەردەی و...

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Friday, 12 February 2016 11:33)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

مەکەنزی و جمنەرەکې زۉانی هۆرامی

ئینە دەنگەکې(جمنەرەکې) زۉانی هۆرامیەنې کە ساڵەو ١٩٥٤ دوکتؤر مەکەنزی و تەحسین لهؤنی، پېۉە دیاریېشا کەرا و جە کتېبېۉەنە بە نامې دیالکتی هۆرامی( هۆرامانی لهؤن) بە کارشا مارا.

ـ Cımnarake 

A - a     pesa ca,    bara( baraw yânay),    patay( nan patay)

 - â                      âvât,    ârazû,    râvyâr,   hâna

E - e                      be tâm,   pare( roy wale hizi ),   kare( ca masi giryo)

Ê - ê                      êr,   têr(paranda),   baydê,   bardê

I  - ı                       bızâna,   dız,   bırâ

I -  i                       sir,   tira,   şirini

O - o                      do,   no,   ko,   co,   ro

Ô - ô                      côt,   hôt,   rôt,   nôta

U - u                      kur,   gur,   kurd,   gurc

Û - û                      sûr,   sûk,   nûr,   dûr

سه‌رنج: چېنه‌ چوار واوې جمنه‌رې(بزوێن) و چوار یایې ئامێنې، پی جؤره‌ زۉانی هۆرامی به‌ واو و یای ساکنۆ بؤ به‌ داراو په‌نج واوا و په‌نج یایا. ئه‌ڵبه‌ت ئینه‌ جه‌ یؤ جه‌ دیالکته‌کا زۉانی هۆرامیه‌نه‌ پېسه‌نه‌ که‌ دیالکتو نۆسودیچ گنؤنه‌ دلېش.

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

 

تەختە کرېڵ

کەیبوردی هۆرامیانە

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Friday, 05 June 2015 14:08)

 

بازو تەختی

بـازو تەخــتــی \ کلیک کەرە پەی دەنگی

گېڵناشۆ و ۉاتش ڕۉېۉ ڕؤزگارېۉ

هەرمانە هەر دەم یاۉنېم ئۆ شارېۉ

ڕۉېۉ چا ڕۉا و ڕاو ئامایەنە

کەیو لارە سێ ۉېرەگایەنە

ڕاش ۉسا ئۆ یؤ چی یاگە تازا

چی پؤست مؤدېڕن و پەڕەمز و ڕازا

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Saturday, 13 May 2017 10:20)

فره‌ته‌ر بوانۆ