یانه‌

گله‌یی

 

گله­یی 

ئاه و حــــه­ســـــره­ت و نالـــــه و ده­رد و ئیش

بییه­ن به به­شــم و بییه­نان جـــه­فا کــــیش

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

گه‌لا خه‌زان

 سه‌یرانو  وێره‌گه‌وه‌خته‌و چؤڵه‌ڕاکێ هانه‌و مه‌رێ

ئا دیمه‌نه دڵڕفانه

نا دڵ جه دڵداری به‌رێ

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Thursday, 07 October 2010 21:32)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

روڵوو موده‌ی

روڵوو موده‌و جوانکاری جه‌ یاگه‌پاو ژه‌نانه

 رێژین کورد

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Thursday, 30 September 2010 20:42)

 

شیعری و گورانیی هۆرامیانی جه‌ قووڵایی تاریخیه‌نه‌

جه‌ تاریخوو هۆرامانیه‌نه(گلیرۆ که‌رده‌ و ئه‌ؤه‌نؤیسه‌و موزه‌فه‌ر به‌همه‌نسوڵتانی هۆرامی) جه‌ لاپه‌ره‌کا 90و91ـه‌نه‌ ئامان:‌

چیگه‌ و چاگه‌ و به‌ شیؤیؤی پژگیا بڕیؤ شیعری هۆرامیانی جه‌ عین القضات هه‌مه‌دانیۆ(476_509 هـ و) مه‌نینی جیا که‌ یاگی سه‌رنجیه‌نی، به‌ تایبه‌ت که‌ ئاد چه‌نی شیخ براکه‌ی و

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

رازه‌ کوڵیلی

رازه‌کوڵيلێ / کاسه‌هامسایی، نمازۆ جیایی- شه‌هلا سادقی

هه‌ڵوه‌هه‌ڵێ ، به‌یدێ که‌ڵێ . کێ شیر ؟ کێ به‌بون ؟ کێ قاڵاو؟ کێ .........؟

هه‌مباز جه‌ بێ شانسیه‌نه‌، ئه‌م بیانه‌ی وه‌رگ . مه‌شیۆ بژمارو تا پنچا، کاوان  و ئا لان، نارین  و  له‌یلا.

هه‌ر کامێشا لوه‌ی کوچیه‌یوه‌ره‌ و دورێ که‌وتێوه‌ جه‌یۆی، چێرو ده‌سانمه‌ره‌ دیه‌ی مه‌دیه‌و، له‌یلام چه‌م  په‌نه‌ که‌وته‌. ئه‌ی خاس ئیسه

http://komakal.net

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Sunday, 26 September 2010 21:07)

فره‌ته‌ر بوانۆ