یانه‌

یاوگه‌ چێشه‌ن و چه‌نی بلمێ په‌یش؟

یاوگه‌ چێشه‌ن و چه‌نی بلمێ په‌یش؟

ورده‌ باس و گفتوگوو دوێ که‌سا که‌ ده‌غده‌غه‌ یا دڵه‌چێرکێشا زوانه‌ن.‌

((وختارێو ویروو ئانه‌یه‌ که‌رووه‌ ‌ ئا زوانه‌ که‌ من په‌نه‌ش قسێ ‌که‌رۆنه‌، ئیتر جه‌ ده‌موو که‌سیوه‌ نمه‌ژنه‌ویه‌و، کتووپڕ ته‌رس و مووچێرکێوه‌ لاشه‌یم گێرۆره‌، ته‌رسێوه‌ قووڵته‌ر و فره‌ته‌ر چا زه‌مانه‌یه‌ که‌ به‌ مه‌رگوو وێم ویر مه‌که‌رووه‌، په‌ی ئانه‌یه‌ مه‌رگ و فوتیای ئی زوانوو منه‌، مه‌رگ و فوتیای ده‌سه‌جه‌معی مردموو منه‌ن.))

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Thursday, 27 January 2011 01:22)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

نامێو رو به‌ هۆۆرامان

 هام وه‌ڵاتیه‌ وه‌شه‌ویسا

جه‌ ساڵه‌و 2006یه‌نه‌ جه‌مێو جه‌ هۆۆرامیا و هۆگرا زوانی هۆۆرامی(1369 که‌سێ و 7 ئه‌نجمه‌نێ) نامێوما ئاراسته‌و پارلمانو کوردستانی که‌رد تا لێێوی مۆدێرن و ئارۆیانه‌ که‌رۆوه‌ ئۆۆ لا زوانی هۆۆرامی و به‌ ره‌سمیه‌ت بژناسۆش، تا به‌ش پا جۆره‌ بتاوۆ یاردی ده‌رو پارێزه‌را ئا زوانیه‌ بۆ. به‌ڵام به‌داخۆۆ پارلمانی هیچ جوابێوو ئا نامه‌یشه‌ نه‌داوه‌.

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Monday, 17 January 2011 18:43)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

ماچۆ

ماچۆ

ماچوو، ماچینه، ماچۆ، زوانا

کڵاش و کوڵه‌باڵم، چه‌نه ڕفانا

یه‌رۆم‌که‌سی تاک،کێ‌که‌رد به زوان

ماچۆ، ماچانێ، ماچۆبێ و لوان

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

وه‌شه‌سیاکه‌

وه‌شــه‌ ســیاکه‌ ؛ وه‌شــم مه‌ســیه‌ی وه‌شـــه‌ ســیانی؛

ئارۆ په‌ پوولــه‌و ویریــم ، پێــسه‌ وێـــڵێ وه‌ هــه‌رده‌گێــڵی که‌ڵــکـه‌ڵه‌و گـڕو شــه‌مـه‌و باڵـاو تۆش که‌رده‌ن . کـه‌مه‌راو کـه‌مه‌ر ، ته‌وه‌نـاو تــه‌وه‌ن ، چــڵاو چــڵ ، به‌ بــێ ســاتێوه‌ ئارام و ئــۆقره‌ وێــش دان ده‌ســو زلان و سه‌ربه‌رزان. پێـسه‌ زاڕۆیوه‌ جه‌ ئه‌دایش وڵاویـابۆ، چه‌مێ پـه‌ڕ هه‌ڵسێ چه‌نــی به‌ره‌نیــسکان ، پڵــۆمـه‌ نـمه‌ونارا .

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

رزگار که‌رده‌ی زؤانی هۆۆرامی

ئه‌گه‌ر پاسه بلۆ وه‌رۆۆ چێوە مه‌مه‌نۆ نامێش هۆرامی و هۆرامان بۆ..ته‌نیا فاتیحه‌ وانایما په‌ی مه‌نۆوە

هۆرامییه‌کێ وچانێوە!!!!!!!!!!

په‌یام

ئاسۆ بیارەیی- ١٨-١-٢٠١١سوێد

توێژەروەو ڕەوشناسی کۆمه‌ڵایه‌تی

زوان یۆ چا کۆڵه‌کا که‌سایه‌تی بیه‌ی مه‌ردمیا، یۆ چا ئامرازانه که مرۆ چه‌نی مه‌ردومه‌کا ته‌ری تاوۆ وێش یاونیۆنه و کارۆ ڕۆژگاریش په‌نه به کاربه‌رۆ. چی مشوم خه‌مو هۆرامی و هۆرامانینه وێما ڕێکوزمێ؟. ئایا به ئه‌ندامبیه‌ی دلی پارتیه‌کان باشوور و کوردستانینه چارەسه‌را په‌ی نۆژه‌که‌ردۆ زوانو هۆرامی و به نرخ زانای هۆرامانی.

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Wednesday, 19 January 2011 18:01)

فره‌ته‌ر بوانۆ