یانه‌

شیعری و گورانیی هۆرامیانی جه‌ قووڵایی تاریخیه‌نه‌

جه‌ تاریخوو هۆرامانیه‌نه(گلیرۆ که‌رده‌ و ئه‌ؤه‌نؤیسه‌و موزه‌فه‌ر به‌همه‌نسوڵتانی هۆرامی) جه‌ لاپه‌ره‌کا 90و91ـه‌نه‌ ئامان:‌

چیگه‌ و چاگه‌ و به‌ شیؤیؤی پژگیا بڕیؤ شیعری هۆرامیانی جه‌ عین القضات هه‌مه‌دانیۆ(476_509 هـ و) مه‌نینی جیا که‌ یاگی سه‌رنجیه‌نی، به‌ تایبه‌ت که‌ ئاد چه‌نی شیخ براکه‌ی و

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

روڵوو موده‌ی

روڵوو موده‌و جوانکاری جه‌ یاگه‌پاو ژه‌نانه

 رێژین کورد

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Thursday, 30 September 2010 20:42)

 

گۆره‌ و گم نام

گۆره‌ و گم نام

شېعره‌و ئاترانی باسو هجومو عه‌ه‌ربی په‌ی کوردستانی جه‌ سه‌رده‌مه‌ ۉه‌رینه‌کا ئیسلامیه‌نه‌ که‌رؤ. ئی شېعرې هه‌رپېسه‌یچ هه‌سه‌می و گرد لایه‌نی وېش و ده‌سه‌ڵاتو شاعېره‌که‌یش مرمانؤ.

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Wednesday, 12 March 2014 00:58)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

رازه‌ کوڵیلی

رازه‌کوڵيلێ / کاسه‌هامسایی، نمازۆ جیایی- شه‌هلا سادقی

هه‌ڵوه‌هه‌ڵێ ، به‌یدێ که‌ڵێ . کێ شیر ؟ کێ به‌بون ؟ کێ قاڵاو؟ کێ .........؟

هه‌مباز جه‌ بێ شانسیه‌نه‌، ئه‌م بیانه‌ی وه‌رگ . مه‌شیۆ بژمارو تا پنچا، کاوان  و ئا لان، نارین  و  له‌یلا.

هه‌ر کامێشا لوه‌ی کوچیه‌یوه‌ره‌ و دورێ که‌وتێوه‌ جه‌یۆی، چێرو ده‌سانمه‌ره‌ دیه‌ی مه‌دیه‌و، له‌یلام چه‌م  په‌نه‌ که‌وته‌. ئه‌ی خاس ئیسه

http://komakal.net

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Sunday, 26 September 2010 21:07)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

ماموسا خالقی و هۆرامان

ؤات و ؤاچیؤ چه‌نی ماموسا مه‌زهه‌ری خالقی

ئاماده‌ که‌رده‌و موهه‌ندس موسازاده‌ی

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Monday, 06 September 2010 20:40)

 
More Articles...