یانه‌

شؤنەما

Download Embed Embed this video on your site

ئارؤ ڕام کۆتە ئۆ ڕازیا مڵکېۉ

ئارام ئاۉەدان پارېزیا مڵکېۉ

جە لێۉۆ بزەو خونچەو ۉلا بې

جە لێۉۆ خەندەو گرؤ گوڵا بې

تافې بە پرژە و ڕؤجیار بە تیجیار

هۆرامانېۉشا ئاردە بېنە دیار

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Friday, 12 May 2017 18:37)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

تافی پؤژیا

Download Embed Embed this video on your site

داخ نامېۉ پەی تافی پؤژیای꞉

هۆ تاف شیرین تؤفان دارەکەم

هۆ دؤس دېرین پەڕ هاۉارەکەم 

ئەژنیم بە تیرەو سەختی پېکیانی

تؤی دیۉار نریا و بتؤن پېچیانی

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Friday, 12 May 2017 18:35)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

گەشتیاری

گەشتیاری و دەرامەتش پەی خەڵکی و پاریزنای ژیۋارو* ھۆرامانی

ئاکو مارانی

٥ی جونی ٢٠١٦

ئارو [٥و جونی ٢٠١٦] بە دیەی بەرنامەو (ڕوجیاری) کە بە ساڵیادو (کومسای) و ھەرپاسە سەیران و گەشت و گوزار چە ھۆرامان تایبەت بۍ، ھەم فرە دڵوەش بییا، کە خەڵکی بەگشتی و ھۆرامییەکی ھەر یاگیۋ ھەنۍ، پەیوەندی ویشا چنی سروشتو زادگاو ویشا پاریزنا و ھەردەم کوششکەرا گیڵاۋە ئا یاگۍ، کە دەروونشا ئاسووڎەکەرو.

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Tuesday, 07 June 2016 09:03)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

ھۆرامی تاکگەران نەك خیڵەکی

ھۆرامی تاکگەران نەك خیڵەکی

ئاکو مارانی

٨و جونو ٢٠١٦

پەیامیۋ پەی پەیامنیر/ ژورنالیستەکا کوردستانی و عیراقی و ئێرانی

بەڕێز (وەلید خالید) مدرە، ھۆرامییەکی "قەبائیل" نییەنی و خیڵ (قەبیلە) تایبەتمەندیی ھۆرامییەکا نییا و ھۆرامییەکی تا ڕادەو تاکگەرایی پەیوەندییە کومەڵایەتییەکیشا ئازادینۍ و گۆرەتەرین پیکئامای کۆمەڵایەتیی ناوچەو ھۆرامانی بنەچەن [بنەماڵەن]، نەك (قەبیلە/ خیڵ). (قەبیلە/ خیڵ) سەرۆکخیڵ ھەن؛ دەسەڵاتداریی سەروکخیڵ و ئاخا و پاشایەتیش پیۋیستا، کە گرد بڕیاریۋە چاڎیۆ بەرمشو و پەی ئاڎی گیڵوۋە. 

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

بەیانیە

بەیانیەو تاقموو جواناو نۆ ئەندیشوو هۆرامانی، پەی هایاوە کەردەی و مەحکووم کەردەو تەوهیناتەکانوو پارلەمانتارە کوردەکەو عێراقی بە زوانی هۆرامی.چن وەختێ چیوەڵ

خەبەروو تەوهین و بێ ئێحترامی کەردەی بە زوان و فەرهەنگ و هۆرامانی جە لاو یۆ جە نمایندە کوردەکاو کورسانوو عێراقی وزیا سەروو فەزای مەجازی و پەی جارێ تەری سادیسم و ئازارێ رۆحی تاکی هۆرامی جە لاو ناسیۆنالیستەکانوو کوردیوە بە تەشکێ نژاد پرسانە واوەی کریاوە.

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ