یانه‌

فەرهەنگ وکۆمەڵگا

فەرهەنگ،ویەردیوە توولوودرێژش هەن وگەش ئاوەزێ ئەچی بارەوە سە‌عی فرێشاکەردێنێ،کەمەعناها ومەفهووم های کە هەنێ دلێ فەرهەنگینە یوزاشاوە وجەهەنترینی 

جیاشان بکەراوە وپەی هەرکامی ئەشناسە(تعریف)های جوراوجورێشاپەی یوزاوە،فەرهەنگووهەرمیلەتیوبەعەلاوەوئانەی کە شێوە ژیوای یەک میلەتین بەفاڕیای تخمی(نسل)ئادیچ تووشوفاڕیای بۆنێ وئی کارەبەدەستووروکیانیای فەرهەنگی ڕوە مذو.

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

بەیانیەو ژمارە هەشتوو

ویرچه‌مه‌و هۆرامانی

به‌یانیه‌و ژماره‌ هه‌شتوو ویرچه‌مه‌و[مه‌کته‌ب] هۆرامانی جه‌باره‌و سوکایه‌تی که‌رده‌ی به‌ زوان، فه‌رهه‌نگ و ویه‌رده‌و هۆرامانی

ئازیزا و وه‌شه‌ویسا

خه‌ڵکوو محاڵوو هۆرامانی

ئاژه‌یوه‌ که‌ هۆرامانش ئینا چه‌نه‌ و ئا گرفتانه‌ که‌ ئاماینێ وه‌روه‌ په‌ی زوان و ئه‌ده‌بیاتی هۆرامی و کێبیه‌و خه‌ڵکوو هۆرامانی فره‌و که‌سا و ده‌ساش وسته‌نه‌نه‌ دلێ قه‌یرانێ.

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Friday, 12 June 2015 09:43)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

کامە هۆرامی و پێ کی ؟

ئاکو مارانی

١٢و ئایارو ٢٠١٥

سەرەتا گەرەکما ۋاچوو، هەر کەس کە بە ئامانجو خزمەتکەردەو زۋانی ئەڎایی من، ویش یا هەر کەسی تەری کاریۋ ئەنجاممڎو، من سەرو ڕیزداریش پێ نامنوورە. بەڵام ئینە پا واتا نییا، کە ئیتر من هیچ سەرنج و ڕەخنە سەرو خزمەتو ئا ئازیزا نەڎەو، چونکە بەبی سەرنج و ڕەخنەگیرتەی چە یەکتری، هەرگیز ئاستو هوشیارییما سەرمەگنو و چە هەرمانی و تیکوشانیما ئەزموونگیری مەکەرمی.

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

هەم دیسان ئەلف و بې

چند پەرسې و چند جوابې

ئارؤ(2015.5.17) جە ئەرەنیشتېۉەنە چەنی چند برادەرا سەرو ئەلف و بې هۆرامی و لەهجەکاش و بازېۉتەر چېۉا، من چەنی چند پەرسا رو بە ڕو بیا و چند جوابېۉم داۉە کە بە خراب مەزانو پەی ڕؤشنۆ کەردەی باسەکا چېنە باروشا.

١ ـ ئی پەرسې چېشەنە؟

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Tuesday, 19 May 2015 22:15)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

چەشمەکې ناسییؤنالیزمی

ئاکو مارانی

١١و ئایارو ٢٠١٥

ئا کەسی کە بە زوردارەکی هۆرامی کەرا بە زاراوە [دیالێکت] و ماچا "هۆرامی یون چە بنەزاراوە کوردییەکا"، یا ماچا بنەزاراوە [سەب-دیالێکت] "هۆرامی بەشێوا چە ماچوی و ماچو بەشیو چە گۆرانی و گۆرانیش یون چە زاراوە کوردییەکا، مەگەر هەر تەنیا ویشا بیاوانە ئا زوانە تڕکەڵەکییە. ئاخر مەگەر تڕکەڵەکو ویناکەردەو بومەلەرزەی لاو ئایینەکاوە ئیندەو تڕکەڵکەو زاراوە و بنەزاراوەکەردەی زوانی هۆرامی بە خاترو ناسیونالیزمی ئاوەزنەگیر بو.

(1)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ