یانه‌ شېعرې

شیعری

هه‌ڵه‌بجه‌

گرد ساڵېۉ چی وه‌خته‌نه‌

و چه‌نی ڕچه‌ماڕای به‌فری میری

و خه‌نده‌و نه‌رگسو شاره‌زوری

زامې هه‌ڵه‌بجه‌ی تازې باۉه‌

و خه‌م دنیای گېرؤراۉه‌

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Wednesday, 14 March 2012 10:28)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

دووری


تۆ...

که، لوای

پاییزت که‌رد به مێمانم.

بێده‌نگی و چۆڵی و ته‌نیایی

(2)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

په‌له‌ۉه‌ری بې باڵ

وه‌ختێ‌وه که‌وتانێ ویروو

سه‌رچه‌مه‌و گرد ئازاره‌کێم

هه‌ڵسه‌و چه‌مانم جماره

تێکه‌ڵ بیه به نامه‌کێم

(1)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

ئاساو نمەهارۆت

کام سه‌ره‌و چێر مازیش نه‌چه‌میاو

کام مله‌ بێ ملش که‌چ نه‌که‌ردوو

چێرو پایش ماچ نه‌که‌ردی؟

تۆ:

(1)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

گەشتێ شێوازشناسانە دلێ دەقەکەو سەیدی هۆۆرامی1265-1199 ک.م

عادڵ محەمەدپور*

گەرەکما چێگەنە، دوێ باسێ تەوەریێ جە حەوزەو شیعرەو هۆرامییەنە، وزوو وەروو خوانەو سەیدی شناسی، یۆ: درم شناسی ماناو شێعرەو هۆرامی یۆیچ چەپکێ وردەکاری هونەری جە حەوزەو بەهرەشناسی شێعریێنە. ئی دوە باسە، بە گردی رەوتەو شێعرەو هۆرامی، گێرۆوە.

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Saturday, 09 July 2011 19:34)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 
More Articles...