یانه‌ شېعرې

شیعری

زوانی ئه‌دایی

زوانی ئه‌دایی

به‌یدێ گردما با پێوه‌       گێرمێوه‌ر ئی راو شێوه‌

زوانوو ئه‌دای بێزمێوه‌    بێ زوان یا وه‌رگ یا دێوه‌

*****

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Monday, 21 February 2011 22:12)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

وه‌شه‌سیاکه‌

وه‌شــه‌ ســیاکه‌ ؛ وه‌شــم مه‌ســیه‌ی وه‌شـــه‌ ســیانی؛

ئارۆ په‌ پوولــه‌و ویریــم ، پێــسه‌ وێـــڵێ وه‌ هــه‌رده‌گێــڵی که‌ڵــکـه‌ڵه‌و گـڕو شــه‌مـه‌و باڵـاو تۆش که‌رده‌ن . کـه‌مه‌راو کـه‌مه‌ر ، ته‌وه‌نـاو تــه‌وه‌ن ، چــڵاو چــڵ ، به‌ بــێ ســاتێوه‌ ئارام و ئــۆقره‌ وێــش دان ده‌ســو زلان و سه‌ربه‌رزان. پێـسه‌ زاڕۆیوه‌ جه‌ ئه‌دایش وڵاویـابۆ، چه‌مێ پـه‌ڕ هه‌ڵسێ چه‌نــی به‌ره‌نیــسکان ، پڵــۆمـه‌ نـمه‌ونارا .

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

ماچۆ

ماچۆ

ماچوو، ماچینه، ماچۆ، زوانا

کڵاش و کوڵه‌باڵم، چه‌نه ڕفانا

یه‌رۆم‌که‌سی تاک،کێ‌که‌رد به زوان

ماچۆ، ماچانێ، ماچۆبێ و لوان

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

دیاری په‌ی په‌لیانه‌و هه‌ورامانی

ساڵه‌ی تازێتان په‌ڕبۆ جه وه‌شی

په‌ڕ جه ئه‌وین و شادی و ڕووگه‌شی

به‌ڵام،بنده‌ستی و یه‌خسیری تا که‌ی

بێ‌مافی و سته‌م ، که‌ی کۆتاییش‌مه‌ی

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

په‌پوله‌

ئاماو په پوله‌ی‌

په پوله ئاما بارش په یام بی

ئیجاره په یام جه لای خه یام بی

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Sunday, 21 November 2010 23:12)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 
More Articles...