یانه‌ رؤچنه

روچنه‌

چینه‌ مه‌تڵه‌بی جوراوجوری ؤه‌ڵێ باؤه

هۆرامان

خاوێری تاریخیی و ئیدئۆلۆژییێ زه‌مانه‌ی

هه‌رمانه‌ی هۆرامیانێ و په‌ی هۆرامانی ئاوی به‌ خڕه‌ره‌ که‌رده‌ین.[1]

وه‌ختارێو چه‌و دنیاکێنه‌ و وه‌رانوه‌رو خوای گه‌وره‌ینه‌‌ ئه‌شۆ گردکه‌س به‌ زوانو عه‌ره‌بی به‌ینه‌وه‌ جواو ئیتر چه‌ نیازیه‌ما به‌ زوان و ئه‌ده‌بیاتو هۆرامی و پارێزنایش هه‌ن؟![2]

وه‌ڵواته‌

زه‌مانیه‌وه‌ ئێنسانی ئاوه‌زمه‌ند پایش نییانێ سه‌رو گروڵیه‌و زه‌مینی و بژیوی جه‌می و کۆماییش په‌ی وێش هۆرچنیه‌ن، دلێ گردو گلێرگا ئێنسانیانه: په‌ی مانادای، سازنای، دیماندیمکه‌رده‌ی و سامانساکه‌رده‌و وه‌زعه‌و ژیوای؛ ئه‌نه‌یاوای ئه‌و‌ ڕه‌مز و ڕازو‌ ته‌بێعه‌تی و واڕای و ڕام که‌رده‌یش؛ په‌یجۆری، شێوکه‌رد و کا‌ردۆژێ هه‌رمانا و ره‌فتارا جه‌ گردو ویه‌رانه‌‌، نه‌زه‌ر و نه‌زه‌ریێ فرێ و جۆراوجۆری دریاینێ، نویسیاینێ و وچیاینێ. هه‌رکام چا نه‌زه‌رانه و نه‌زه‌ریانه‌‌ په‌ی وێشا و یاگێ و زه‌مانو وێشانه ئیژایی و زه‌رووره‌تی تاریخییشا بییه‌ن. دماته‌ر و به‌ پاو وه‌زعه‌و زه‌مانه‌ی فره‌شا زه‌رووره‌تشا نه‌مه‌نه‌ن و نریاینێ لاوه و نه‌زه‌رێ تازه‌ته‌رێ یاگه‌گیرێشا بیێنێ. ته‌بێعه‌ته‌ن تا زه‌مانیه هانه ‌و هه‌ناسه‌و ژیوای سه‌رو زه‌مینیوه‌ بمانۆنێوه‌؛ فاڕۆجمه‌و ته‌بێعه‌تی و پروسه‌و دیالێکتیکانه‌و ژیواو گیاندارا و‌ به‌ تایوه‌ت‌ سه‌رهۆردای و خولقیای پارادایم و نه‌زه‌ریێ تازێ دلێ گلێرگاو ئینسانانه،‌ نه‌پڕچیا و ئه‌وه‌مه‌ن مه‌مانۆنێوه‌.

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

زەماوننەو ئەوساو گوڵپی

وەڵێنە  حەز کەرو دیمەنێ جە ژیوا و  دەگێکیما وزو وەرەچەماتا

جە ویرەوەری منەنە زەماوندێ فرێم دینێ جەگوڵپەنە، ئاوەختە من زارۆلە بێنی ، ویرما فرە وزەماوندەکا و ژەن ئاردەی گنێ پایزو زمسان، چون پایز و زمسان و هەورامانی سەخت بێ  و وەروە و وارانی فرە وارێ دەرتان وهیچ هەرمانێ نەبێ کە وەختت وەنە گیرۆ،ئیتر زەماوننە کەرێنێ، خەڵک  وەهارو هامن ڕەنج دێ و پایزو و زمسانێ نیشێرە وەریش، هەرمان  و ڕەنج و ئاوەختیە کشتوکیار بێ  پێسە ( گەنم و یەوێ،نوەی میژوویی، ماشەسیاوە ماشە چەرمە، تەماکۆ،بامیەو بایجان،ڕۆجیار پرس، کەتان، کونجەی،بویسان و کاڵەک و ترۆزی دەیم، خەیاری وەراو،شەمامە......هەتا دمایی).

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Wednesday, 14 September 2016 10:09)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

داۉازنامە

وەنەری ئازیز، دڵسوزا زوانی هۆرامی꞉ 

ئی نامە کە بە زوانی ئینگلیزی نوسیان،

داوازینامەن پێ وەرو چەمو سەرپەرشتیکارا گوگڵی، ئینە دەقو نامەکەیا بە هۆرامی و هیوادارینمی کە گردیما هەر کەس یاگو ویشۆ ئی داواکارینامەیە پێ بەشو پەیوەندی یا پێ سەرپەرشتیکارا بەشو گوگلی کیانو، تاوەکو پیسەو زوانە کوردییەکا تەری [سۆرانی و کرمانجی]، زوانی هۆرامیچ زیادکەرا و ئیمەیچ بتاومی ڕوانە چند واژەیوی هۆرامیی پێ بەشو هورگیڵناو گوگڵی زیادکەرمی و چا ڕاوە زوانەکەیما تومارکەرمی و پاریزنمی.

ئازیزا، ئەگەر شمەیچ ویتا بە هامڕا و هامدەنگی ئی نامەیە مزاندی، بەڵکو کوششکەردی کە  پاسە چە وینەکانە ڕوشنکریانۆ، شمەیچ دەقی ئینگلیزی نامەکەی ئاراستەو سەرپەرشتیکارا بەشو هورگیڵناو گوگڵی کەردی.

 

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Monday, 04 April 2016 17:40)

 

جینۆساید \ گەل کوشتەی

پێناسە و جینۆسایدی یان گەلکوشتەی چێشا؟ گەل کوشتەی یانی هەرکردەوێ کە بەنیازو دلێنەبەردەی وفۆتنای  گرد یان بەشێ جەنەتەوێوە، یا ڕەگەزێ،گروپێ ئەتنی،یان ئاینی 

ئەنجام دریۆ( genocide ) جینۆساید  واچێ لاتینیەنە ،جە دوێ واچا  جینgen  بەماناو ڕەگەز ی مێ، یان یەکەو دروس بیەوە بەشەری،،سایدcide بەماناو قڕ کەردەی ،کوشتەی و دلێنەبەردەی.( گەل: بەهەورامیانە  ماناو  کۆمەڵ ی مدۆ ،نەک میللەت)

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

ناسیونالیزم و زۊانی ئەڎایی

سەرەتا بە بونەو ڕو جەهانیی زۊانی ئەڎایی، سڵام و وەشەویسی تایبەتیم پێ گردو وەنیارەکا هۆرامانی هەن و بە تندی و بە ڕیزۆ دەسو ماموساکا ۊشاروو و ویم بە هامڕا و 

هامدەنگ و هامکار و هامدەرد و هامئامانجو گردیشا مزانوو و هەر پاسە ڕیزی بیپایانم پێ ئا کەسا هەن، کە بە هۆرامی منۊیسا و کوششکەرا تا زاڕوڵەکیشا وەنەی و نۊیستەی هۆرامی فیری با.

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 
More Articles...