یانه‌ داستانې

ئه‌ده‌ب

گوڵمێوه ئاوی

سووره هه‌راڵه‌ی، بۆوه‌شی هه‌ردان

ناسکی و نازاریت، زوو دڵش به‌ردان

شه‌وقی دیدارت، خه‌مان تارنیان

به‌ تۆوه جوان و به‌ مانان ژیان

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Tuesday, 17 May 2011 21:02)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

په‌ی هه‌ڵه‌بجه‌ی

ئارۆحەزین بێ دڵەی بێ فەڕم

خەم و پەژاره كەوته بێ سەرم

دڵ گێڵایبێوه ئەو ڕەشەمەی ڕەش

هەڵس و چەمانم ڕا كەرده بێ وەش

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

شۆڵه‌و شه‌مه‌و دڵی

شـوڵه‌ی شه‌معی دڵ شه‌وان بێداریم             مه‌ڵهه‌می شه‌فای زامانی کاریم

شه‌فاده‌ری ده‌رد ڕای ڕه‌های ده‌ردم             گوزه‌رگه‌ی دووکه‌ڵ هه‌ناسه‌ی سه‌ردم

تاقــــه‌تی دڵی ستــه‌م کریــــا کــه‌م               هوشی ده‌روونی زوخاو دریاکه‌م

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

زوانی ئه‌دایی

زوانی ئه‌دایی

به‌یدێ گردما با پێوه‌       گێرمێوه‌ر ئی راو شێوه‌

زوانوو ئه‌دای بێزمێوه‌    بێ زوان یا وه‌رگ یا دێوه‌

*****

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Monday, 21 February 2011 22:12)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

وه‌شه‌سیاکه‌

وه‌شــه‌ ســیاکه‌ ؛ وه‌شــم مه‌ســیه‌ی وه‌شـــه‌ ســیانی؛

ئارۆ په‌ پوولــه‌و ویریــم ، پێــسه‌ وێـــڵێ وه‌ هــه‌رده‌گێــڵی که‌ڵــکـه‌ڵه‌و گـڕو شــه‌مـه‌و باڵـاو تۆش که‌رده‌ن . کـه‌مه‌راو کـه‌مه‌ر ، ته‌وه‌نـاو تــه‌وه‌ن ، چــڵاو چــڵ ، به‌ بــێ ســاتێوه‌ ئارام و ئــۆقره‌ وێــش دان ده‌ســو زلان و سه‌ربه‌رزان. پێـسه‌ زاڕۆیوه‌ جه‌ ئه‌دایش وڵاویـابۆ، چه‌مێ پـه‌ڕ هه‌ڵسێ چه‌نــی به‌ره‌نیــسکان ، پڵــۆمـه‌ نـمه‌ونارا .

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 
More Articles...